Skip to main content

Sustainability Leadership voor Management

‘Management kan zowel binnen organisatie als naar de klant bijdragen aan de duurzame transitie.’ Alexander de Bruin

‘Een krachtig programma voor management. Om leiderschap te tonen naar je team en in een impactvol klantgesprek.’ Anne Wagenmans

 

De Manager neemt een leidende rol neemt in de duurzame transitie van een organisatie.

Verduurzaming en transformatiekracht zijn steeds belangrijker voor bedrijven om succesvol te blijven. Bijvoorbeeld schaarste aan grondstoffen, veranderende klantvragen en nieuwe wet- en regelgeving vragen om aanpassingsvermogen en bewuste keuzes. Voor hun toekomstbestendigheid is het cruciaal om een passend business model te hebben en in te spelen op actuele en komende ontwikkelingen.

SUSC biedt diverse Sustainability leadership programma’s voor Management aan. Zowel voor banken als bedrijven. Hieronder de beschrijving voor het Sustainability Leadership Banking programma dat op dit moment in-company wordt uitgerold bij enkele grootbanken.

Banken willen en kunnen een belangrijke partner zijn voor veel bedrijven. Hoe jij als Manager met jouw team en bij de klant de duurzame transitie kan vergroten is de kern van dit programma. Leiderschap tonen binnen en buiten de organisatie met zowel kennis, een persoonlijk perspectief en handvatten voor effectief management.

Door bij klanten bewustwording te stimuleren en de business case van sustainability te bespreken. Met sectorkennis en data klanten te helpen bij het maken van duurzame keuzes voor hun business model. En uiteraard door duurzame investeringen te financieren. Duurzame keuzes van de klant zijn ook in het belang van de bank. Een toekomstbestendige klant heeft immers een lager risicoprofiel. Verduurzaming van klanten is ook van belang voor haar eigen rapportageverplichtingen en het draagt bij aan de (klimaat)commitments van de bank. Kortom, er is een mooie kans voor banken om zich als partner van klanten op te stellen vanuit een gezamenlijk belang.

Door je medewerkers te inspireren en motiveren in de duurzame transitie. Hoe kan je een persoonlijke Sustainability Leadership style ontwikkelen? Wat zijn effectieve management vaardigheden? Hoe kan je jouw management processen hierop laten aansluiten? Het Sustainability Leadership geeft medewerkers energie en commitment.

Het Sustainability Leadership Programma

 • Blended learning
  • twee trainingsdagen op een inspirerende locatie;
  • Een online terugkomsessie van 2 uur (na 6 weken)
 • Groepsgrootte: 12 personen
 • Nederland, Engels (evt. Frans en Duits op aanvraag)
 • Trainers: Anne Wagenmans & Alexander de Bruin

Doelgroep

Het programma is speciaal ontwikkeld voor management werkzaam bij banken, die een actieve leiderschapsrol willen nemen in de duurzame transitie.

Deelnemers ontvangen aan het einde het programma een certificaat van deelname.

Dit programma wordt in-company aangeboden.

Data

Op dit moment wordt deze course alleen in-company aangeboden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Het programma is opgebouwd uit drie bouwstenen

Thinking

We werken aan kennisverrijking op het gebied van duurzaamheid. Dit doen we op maatschappelijk, sector en individueel klantniveau. Wat betekenen de ontwikkelingen voor jouw leiderschap binnen de bank. En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de stakeholders en klanten van jouw team? Wat zijn de kansen en uitdagingen waar zij mee geconfronteerd worden?

Je krijgt inzicht in hoe duurzame markttransformaties verlopen en welke rollen banken in deze transformaties kunnen spelen. Ook reiken we een aantal modellen aan die je ook kan gebruiken in je stakeholder- en klantgesprekken. Zoals de Business Case voor Sustainability. 

Values

Naast de kenniskant van transformaties is het persoonlijke perspectief van de deelnemers een  belangrijk element van het programma. Op een unieke en inspirerende manier gaan we aan de slag met ieders kernwaarden en als deelnemer formuleer je ook een persoonlijke ambitie hoe jij kan en wil bijdragen aan duurzame transformaties.

Je creëert je eigen verhaal over welke waarde je wil toevoegen en waarom. Dit persoonlijke verhaal bij verduurzaming blijkt in de praktijk vaak erg waardevol in impactvolle gesprekken met je team, de klant of andere stakeholders.

Practice

Om duurzame impact te realiseren is het cruciaal dat je de opgedane kennis en inzichten ook kan toepassen in de praktijk. Je krijgt tools en handvatten om in de praktijk met je team, stakeholders en klanten in gesprek te gaan. Hoe zorg je dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is op de strategische agenda van je team? Is iedereen zich bewust van de impact van actuele en komende ontwikkelingen op het business model van de bank en de klanten? Heb je nagedacht over een duurzaamheidsplan voor de komende jaren? 

Zo draag je bij aan de lange termijn resultaten van jouw team, de bank, de klant en andere stakeholders!

Dag 1 (middag / avond)

 • Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, EU Green Deal.
 • Duurzame markttransformaties en de rol van banken hierin.
 • Persoonlijke sustainability journey.
 • Inspirerende gastspreker uit bancaire sector.

Dag 2

 • De business case van duurzaamheid.
 • Waardecreatiemodel en stakeholder management.
 • Jouw rol en leiderschap in de duurzame transitie.
 • Strategische stakeholder of klantdialoog.

Terugkomsessie

 • Reflectie en het delen van ervaringen in de praktijk
 • Elkaar inspireren en motiveren in versnellen van sustainable impact.
 • Dit is een online sessie van 2 uur.

Is dit programma relevant voor jou?

 • Wil jij meer basiskennis opdoen op het gebied van duurzaamheid?
 • Wil je bijdragen aan de duurzame transformatie van jouw team, organisatie en de klanten?
 • Wil je in staat zijn om een waardevol gesprek te voeren over duurzaamheid met verschillende stakeholders en leiderschap te tonen?
 • En wil je zo ook bijdragen aan de duurzame ambities van jouw bank?

About us

Een krachtige combinatie van kennis en praktijkervaring

Alexander de Bruin en Anne Wagenmans hebben samen dit programma ontwikkeld en faciliteren het programma.

Anne geeft reeds een zeer gewaardeerde Masterclass Sustainability. Ze werkt met veel inhoudelijke kenniscomponenten van de University of Cambridge.
Alexander voegt daar zijn kennis over duurzame markttransformaties en meer dan 10 jaar ervaring als relatiemanager bij een grootbank aan toe. En natuurlijk zijn ervaring vanuit Nyenrode. Zo bieden wij een krachtige combinatie van inhoudelijke kennis en praktijkervaring zodat deelnemers direct impact kunnen maken bij hun klanten.

Alexander de bruin
Eigenaar I Will Power, trainer van dit programma

Alexander de Bruin

Alexander is ondernemer en oprichter van I Will Power. In zijn werk focust hij op de duurzame ontwikkeling van mensen, organisaties en ecosystemen. Samen met André Nijhof heeft hij vanuit Nyenrode Business Universiteit twee Impact Programma’s verzorgd voor banken en verzekeraars. Beide programma's hebben geleid tot concrete actieplannen hoe financiële instellingen duurzame transities kunnen versnellen. Alexander heeft meer dan 10 jaar bancaire klantervaring en was initiator van de beweging rondom strategische klantdialogen binnen zijn bank. Hij combineert zijn ervaring met persoonlijke verhalen, kennis over markttransformaties en zijn rol als business coach voor ondernemers.

SUSC Anne Wagenmans
Eigenaar SUSC, trainer van dit programma

Anne Wagenmans

Anne is eigenaar van SUSC, waarmee ze organisaties helpt versnellen in de duurzaamheidstransitie. Ze geeft advies en training/masterclasses bij o.a. ABN AMRO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, BDO en diverse MKB ondernemers.

Anne is bedrijfseconoom en heeft meer dan 18 jaar ervaring bij de internationale organisaties FMO, AEGON en ExxonMobil. In 2018 ze heeft een postgraduate aan de University of Cambridge afgerond, waarna ze als assessor werkzaam was voor de Cambridge sustainability courses. Naast SUSC is Anne bestuurslid van MKB Den Haag.