Skip to main content

Sustainable Impact in klantrelaties - voor bankiers

‘Banken hebben echt de potentie een belangrijke partner te zijn van hun klanten in de duurzame transitie.’ Alexander de Bruin

‘Na dit tweedaags programma kun je verduurzaming concreet toepassen in je klantgesprekken.’ Anne Wagenmans

 

De bank als partner in de verduurzaming van haar klanten

Verduurzaming en transformatiekracht zijn steeds belangrijker voor bedrijven om succesvol te blijven. Bijvoorbeeld schaarste aan grondstoffen, veranderende klantvragen en nieuwe wet- en regelgeving vragen om aanpassingsvermogen en bewuste keuzes. Voor hun toekomstbestendigheid is het cruciaal om een passend business model te hebben en in te spelen op actuele en komende ontwikkelingen.

Banken willen en kunnen een belangrijke partner zijn voor veel bedrijven. Door met klanten de ontwikkelingen te bespreken en bewustwording te stimuleren. Door met sectorkennis en data klanten te helpen bij het maken van duurzame keuzes voor hun business model. En uiteraard door duurzame investeringen te financieren.

Duurzame keuzes van de klant zijn ook in het belang van de bank. Een toekomstbestendige klant heeft immers een lager risicoprofiel. Verduurzaming van klanten is ook van belang voor haar eigen rapportageverplichtingen en het draagt bij aan de (klimaat)commitments van de bank. Kortom, er is een mooie kans voor banken om de duurzame transitie te versnellen. Hoe jij als relatiemanager of financieringsspecialist hierin een partner van de klant kan zijn, is de kern van dit programma.

Dit programma is opgenomen in de leerportalen van ABN AMRO (MyLearning) en Rabobank (Time2Grow).

Is dit programma relevant voor jou?

 • Wil jij meer basiskennis opdoen op het gebied van duurzaamheid?
 • Wil je bijdragen aan de duurzame transformatie van jouw klanten?
 • Wil je in staat zijn om een waardevol gesprek te voeren over duurzaamheid met jouw klanten?
 • Wil je een partner zijn voor je klant, hen helpen met duurzame keuzes en een toekomstbestendig businessmodel?
 • En wil je zo ook bijdragen aan de duurzame ambities van jouw bank?

Het Sustainable Impact Programma

 • Blended learning
  • Twee trainingsdagen in Circl of andere inspirerende locatie;
  • Een online terugkomsessie van 2 uur (na 4 weken)
 • Groepsgrootte: 10 tot 15 personen
 • Nederlands (Engelstalige course op aanvraag)
 • Trainers: Anne Wagenmans & Alexander de Bruin

Doelgroep

Het programma is speciaal ontwikkeld voor relatiemanagers en financieringsspecialisten, werkzaam bij banken.

Door te werken met een groep van deelnemers van verschillende banken ontstaan nieuwe inzichten en extra inspiratie.

Deelnemers ontvangen aan het einde het programma een certificaat van deelname.

Dit programma wordt ook in-company aangeboden.

Data

Trainingdata 2024:

 • 16 en 17 januari
 • 21 en 22 maart

Locatie: The Green House Utrecht (bij CS Utrecht).

Kosten € 1.795 excl btw.
Mail info@susc.nl voor meer info.

Het programma is opgebouwd uit drie bouwstenen

Thinking

We werken aan kennisverrijking op het gebied van duurzaamheid. Dit doen we op maatschappelijk, sector en individueel klantniveau. Wat betekenen de ontwikkelingen voor jouw klanten? Wat zijn de kansen en uitdagingen waar zij mee geconfronteerd worden?

Je krijgt inzicht in hoe duurzame markttransformaties verlopen en welke rollen banken in deze transformaties kunnen spelen. Ook reiken we een aantal modellen aan die je ook kan gebruiken in je klantgesprekken. Zoals de Business Case voor Sustainability. 

Values

Naast de kenniskant van transformaties is het persoonlijke perspectief van de deelnemers een  belangrijk element van het programma. Op een unieke en inspirerende manier gaan we aan de slag met ieders kernwaarden en als deelnemer formuleer je ook een persoonlijke ambitie hoe jij kan en wil bijdragen aan duurzame transformaties.

Je creëert je eigen verhaal over welke waarde je wil toevoegen voor je klanten en waarom. Dit persoonlijke verhaal bij verduurzaming blijkt in de praktijk vaak erg waardevol in impactvolle klantgesprekken.

Practice

Om duurzame impact te realiseren is het cruciaal dat je de opgedane kennis en inzichten ook kan toepassen in de praktijk. Je krijgt tools en handvatten om in de praktijk met je klanten in een gesprek te gaan. Hoe zorg je dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is op de strategische agenda van je klanten? Zijn klanten zich bewust van de impact van actuele en komende ontwikkelingen op hun business model? Hebben zij een duurzaamheidsplan voor de komende jaren? Allemaal vragen en onderwerpen die jij als strategisch gesprekspartner met je klanten kan bespreken.

Zo draag je bij aan de toekomstbestendigheid van jouw klanten en versterk je tegelijkertijd de resultaten en impact van jouw bank!

Dag 1

 • Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, EU Green Deal.
 • Duurzame markttransformaties en de rol van banken hierin.
 • Persoonlijke sustainability journey.
 • Inspirerende gastspreker uit bancaire sector.

Dag 2

 • De business case van duurzaamheid.
 • Waardecreatiemodel en stakeholder management.
 • Jouw rol als partner van de klant.
 • Strategische klantdialoog.

Terugkomsessie

 • Reflectie en het delen van ervaringen in de praktijk
 • Elkaar inspireren en motiveren in versnellen van sustainable impact.
 • Dit is een online sessie van 2 uur.

About us

Een krachtige combinatie van kennis en praktijkervaring

Alexander de Bruin en Anne Wagenmans hebben samen dit programma ontwikkeld en faciliteren het programma.

Anne geeft reeds een zeer gewaardeerde Masterclass Sustainability. Ze werkt met veel inhoudelijke kenniscomponenten van de University of Cambridge.
Alexander voegt daar zijn kennis over duurzame markttransformaties en meer dan 10 jaar ervaring als relatiemanager bij een grootbank aan toe. En natuurlijk zijn ervaring vanuit Nyenrode. Zo bieden wij een krachtige combinatie van inhoudelijke kennis en praktijkervaring zodat deelnemers direct impact kunnen maken bij hun klanten.

Alexander de bruin
Eigenaar I Will Power, trainer van dit programma

Alexander de Bruin

Alexander is ondernemer en oprichter van I Will Power. In zijn werk focust hij op de duurzame ontwikkeling van mensen, organisaties en ecosystemen. Samen met André Nijhof heeft hij vanuit Nyenrode Business Universiteit twee Impact Programma’s verzorgd voor banken en verzekeraars. Beide programma's hebben geleid tot concrete actieplannen hoe financiële instellingen duurzame transities kunnen versnellen. Alexander heeft meer dan 10 jaar bancaire klantervaring en was initiator van de beweging rondom strategische klantdialogen binnen zijn bank. Hij combineert zijn ervaring met persoonlijke verhalen, kennis over markttransformaties en zijn rol als business coach voor ondernemers.

SUSC Anne Wagenmans
Eigenaar SUSC, trainer van dit programma

Anne Wagenmans

Anne is eigenaar van SUSC, waarmee ze organisaties helpt versnellen in de duurzaamheidstransitie. Ze geeft advies en training/masterclasses bij o.a. ABN AMRO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, BDO en diverse MKB ondernemers.

Anne is bedrijfseconoom en heeft meer dan 18 jaar ervaring bij de internationale organisaties FMO, AEGON en ExxonMobil. In 2018 ze heeft een postgraduate aan de University of Cambridge afgerond, waarna ze als assessor werkzaam was voor de Cambridge sustainability courses. Naast SUSC is Anne bestuurslid van MKB Den Haag.