Skip to main content

Algemene voorwaarden SUSC

Deze website is een uitgave van SUSC. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. SUSC kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan de SUSC dat adviezen toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

 

SUSC behoudt het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van SUSC. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website SUSC wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Versie 1.1 – Juni 2020

SUSC Dienstverlening