Skip to main content

Sustainability in Insurance

De verzekeringsector kan een belangrijke speler zijn in het versnellen van de duurzame transitie. In dit programma vergroot je je kennis en krijg je concrete handvatten voor duurzame impact.

De verzekeraar als katalysator van de duurzame transitie.

Duurzaamheid is binnen de verzekeringssector een belangrijk strategisch thema. Er spelen grote vraagstukken in de maatschappij rondom klimaatverandering, energie, grondstofgebruik en biodiversiteit. Diverse transities zijn nodig waarbij ook de sociale vraag speelt hoe iedereen mee kan in de transitie. Duurzaamheid heeft door deze ontwikkelingen steeds meer invloed op bedrijfsmodellen van organisaties. Zo ook op verzekeraars. Voorbeelden zijn de toegenomen rapportageplicht, veranderende fysieke en transitie risico’s a.g.v. klimaatverandering en duurzame(re) manieren van schadeherstel. Deze externe factoren hebben invloed op de organisatie.

Dit programma is ook opgenomen in verschillende leerportalen van verzekeraars, waaronder Springest.

Is dit programma relevant voor jou?

 • Wil je meer weten van actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en hun impact op verzekeraars?
 • Je meer bewust worden van je eigen motivatie en drijfveren rondom duurzaamheid en kan je daarmee anderen inspireren?
 • Wil je inzichten verkrijgen hoe je binnen je eigen organisatie collega’s kan activeren en duurzaamheid kan integreren in de praktijk?
 • Heb je werken met krachtige tools en komen tot een concreet actieplan voor vergroten van jouw impact?
 • En wil je zo ook bijdragen aan de duurzame ambities van jouw verzekeraar?

Sustainability in Insurance

 • Blended learning
  • Twee trainingsdagen op een inspirerende locatie
  • Voorafgegaan door een korte voorbereidende opdracht
  • Een online terugkomsessie (na 6 weken)
 • Groepsgrootte: 6 tot 12 personen
 • Nederlands (Engelstalige course op aanvraag)
 • Trainers: Alexander de Bruin en Harold Hendriks

Doelgroep

Het programma is speciaal ontwikkeld voor professionals en leidinggevende binnen in de verzekeringssector.

Door te werken met een groep van deelnemers van verschillende verzekeraars ontstaan nieuwe inzichten en inspiratie.

Deelnemers ontvangen aan het einde het programma een certificaat van deelname.

Dit programma wordt ook in-company aangeboden. 

Data

Trainingsdata 2024:

 • 26 en 27 juni
 • 9 en 10 september

Locatie: The Green House Utrecht (bij CS Utrecht).

Kosten € 1.795 vrijgesteld van btw.
Mail info@susc.nl voor meer info.

Het programma is opgebouwd uit drie bouwstenen

Thinking

We werken aan kennisverrijking. Hierbij worden de context en de ontwikkelingen op het gebied van sustainability behandeld. Ook wetgeving speelt hierbij een belangrijke rol. We staan stil bij: EU Green Deal, CO2 wetgeving, Fit for 55 Sustainable finance, CSRD, SFDR, IDD, Ketenverantwoordelijkheid.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw organisatie en voor jullie klanten? Op welke gebieden kan de verzekeringssector bijdragen aan de duurzame transitie en zo een belangrijke maatschappelijke rol spelen? En hoe krijg je duurzaamheid geïntegreerd in jullie organisatie?

Values

Naast de inhoudelijke kennis van de duurzame transitie is het persoonlijke perspectief van de deelnemers een belangrijk element van het programma. Op een unieke en inspirerende manier gaan we aan de slag met ieders kernwaarden. 

 

Als deelnemer formuleer je ook een persoonlijke ambitie hoe jij kan en wil bijdragen aan duurzame transformaties. Je creëert je persoonlijke verhaal en je eigen actieplan, waarmee je direct na de training aan de slag kan. 

Practice

Om duurzame impact te realiseren is het cruciaal dat je de opgedane kennis en inzichten ook kan toepassen in de praktijk. We reiken je hiervoor verschillende hulpmiddelen aan.

Met de Business Case voor Sustainability analyseren we de bedrijfseconomische argumenten voor verduurzaming van organisaties, en voor verzekeraars in het bijzonder. Wat zijn de kansen en risico’s in de transitie?

Onze aanpak voor Strategisch stakeholder management
helpt jou om je belangrijkste stakeholders binnen en buiten mee te nemen in de transitie. Zo maak je maximale impact met jouw persoonlijke actieplan.

About us

SUSC Driven by purpose

Een krachtige combinatie van kennis en praktijkervaring

Alexander de Bruin en Harold Hendriks hebben samen dit programma ontwikkeld en faciliteren het programma.

Een krachtige combinatie van inhoudelijke kennis en praktijkervaring zodat deelnemers worden geinspireerd door best-practices uit de verzekeringssector en krachtige impact kunnen maken binnen hun eigen organisatie.

Partner SUSC Training & Advies, trainer van dit programma

Alexander de Bruin

Alexander zet zich vol passie in voor het stimuleren van duurzame ontwikkeling van mensen, organisaties en ecosystemen. Alexander is partner en trainer bij SUSC.
Na zijn master aan de Erasmus Universiteit heeft Alexander ruim 14 jaar gewerkt bij Rabobank. Hij werkte als relatiemanager, in het management en binnen acquisition finance. Ook was hij drie jaar intrapreneur binnen Rabobank
Voor Nyenrode Business Universiteit initieerde hij van 2021 tot 2023 diverse Impact Programma’s voor banken en verzekeraars, in samenwerking met prof. André Nijhof. Hij schreef hierover diverse Impact Papers. Alexander fungeert regelmatig als gids en coach bij de sustainability journey van organisaties en directies.

Univé Sustainability Officer, trainer van dit programma

Harold Hendriks

Harold is werkzaam bij Univé als Sustainability Officer en maakt zich sterk voor sectorale kennisdeling en samenwerking op het gebied van duurzaamheid. Het duurzaamheidsvraagstuk is volgens Harold namelijk te groot om dit alleen voor jezelf te houden.
Harold heeft ruim 30 jaar gewerkt als herverzekeringsspecialist waarvan 15 jaar bij DNB. Vanaf 2021 is Harold full-time bezig met duurzaamheid en heeft hij o.a. veel ervaring met beleid, klimaatrisico’s en rapportages.
“Duurzaamheid is een onderwerp waarin je makkelijk kan verdwalen.” Tijdens het programma zal Harold dan ook uit zijn eigen praktijkervaring putten en je helpen om structuur en focus aan te brengen in de verduurzaming van je organisatie en … welke rol er voor jou is weggelegd!