Skip to main content

SUSC Consultancy: het realiseren van een impactvolle sustainability strategie.

SUSC Consultancy helpt organisaties met het versneld inspelen op de duurzame transitie. Diverse organisaties, zoals ambitieuze MKB bedrijven of (financieel) dienstverleners. 

Dit kan inhouden dat er een duurzaamheidsstrategie moet worden geformuleerd. Vaak aangevuld met een concreet vertaling naar actieplannen, rapportage en integratie bedrijfsprocessen en besluitvorming.

Anne Wagenmans adviseert en ondersteunt klanten bij het realiseren van deze verandering en het bepalen van prioriteiten. Ook wordt aandacht besteed aan het vergroten van kennis en betrokkenheid om impactvolle keuzes te maken. Tevens mobiliseert ze haar netwerk van contacten in sustainability.

Sustainable Change Roadmap

Tijdens het creëren van een SUSC Roadmap werken we aan een meerjarig duurzaamheidsplan waarbij zowel bewustwording als praktische implementatie centraal staan. Het plan sluit aan bij een aanwezige duurzaamheidsstrategie en zal resulteren in strategische doelstellingen en concrete acties. Tijdens het traject wordt gebruik gemaakt van Cambridge modellen.

De SUSC Roadmap is een overzichtelijke rapportage die duidelijke timing en focus aangeeft. De creatie van een SUSC Roadmap beslaat een periode van 2 tot 4 maanden, afhankelijk van de scope van het traject. Het rapport bevat naast een planning van initiatieven, ook aanbevelingen voor aanpassingen in formele processen, waaronder besluitvorming, rapportage, communicatie en hr processen.

Tijdens dit proces worden zowel management als medewerkers uitgedaagd mee te denken en te bouwen aan een organisatie die waarde creëert voor zowel aandeelhouders/financiers als voor de maatschappij en het milieu. Een organisatie waar duurzaamheid een kernwaarde vormt.

Sustainability Bedrijfsadvies Traject

Veel ondernemers kunnen wel wat handvatten gebruiken in het inspelen op de duurzame transitie. Ook dat de behoeftes variëren. In dit Sustainability Bedrijfsadviestraject wordt de ondernemer 3 maanden gecoacht en geadviseerd op het gebied van verduurzaming. Voorbeelden waar SUSC Consultancy mee kan helpen:

  • Formulering van van een sustainability strategie / duurzaamheidsbeleid.
  • Analyse van risico en kansen, gebruik makend van de Business Case voor Sustainability.
  • Het opstellen van een materialiteitsmatrix.
  • Het trainen van vaardigheden voor effectief verandermanagement.
  • Begeleiding van B Corp certificering.
  • Inzetten van breed netwerk, contacten met kennis en ervaring in duurzaamheid.

Wat levert dit de ondernemer op?

  • Energie en focus wat de duurzame transitie betekent voor jouw bedrijf. 
  • Het anticiperen op economische risico’s.
  • Het zien van kansen voor jouw business.
  • Een sterke bijdrage aan de purpose van je bedrijf, voor lange termijn bedrijfseconomisch concurrentievoordeel.

Neem contact op voor meer informatie en de prijs van dit 3 maanden traject. 

Waarom voor SUSC kiezen?

Kennis van duurzaamheid & verandermanagement

Een krachtige combinatie van competenties

Theorie van de University of Cambridge

Gebaseerd op de nieuwste kennis en ontwikkelingen

Energie voor verandering

Dienstverlening met enthousiasme en aandacht

SUSC Dienstverlening