Skip to main content

Privacy Statement SUSC

Goed dat je de moeite neemt om de SUSC privacy statement te lezen. You can find the English version here.

Ook wij verzamelen en bewaren jouw persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden. Je kunt van SUSC verwachten dat we netjes met jouw gegevens omgaan. Het is niet voor niets persoonlijke informatie. SUSC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
SUSC B.V. (hierna genoemd SUSC), Werkfabriek, Wegastraat 29, 2516 AN Den Haag, Nederland.
Telefoon: 06-11707458, website: https://SUSC.nl, email: info@SUSC.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
SUSC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt, zoals onder andere e-mailadres, naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer and IP-adres.

SUSC Nieuwsbrief
SUSC verstuurt meerdere keren per jaar een nieuwsbrief naar mensen die daar goedkeuring voor hebben gegeven. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief worden jouw gegevens vastgelegd bij Brevo. Wil je daar meer over weten, klik dan op deze link: Brevo Privacy Policy

Inschrijven Training via de SUSC website
SUSC maakt voor de inschrijving van trainingen en het vastleggen van jouw gegevens gebruik van WPforms. Wil je daar meer over weten, klik dan op deze link; https://wpforms.com/privacy-policy/

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SUSC verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
● Foto en video materiaal
Wij vragen jouw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SUSC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Het afhandelen van jouw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing
● Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
● Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
SUSC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SUSC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
SUSC verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SUSC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SUSC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie over onze cookie-instellingen vind je in de SUSC Cookie Statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SUSC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via info@susc.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SUSC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@susc.nl.

Versie 1.2 – Januari 2024

SUSC Dienstverlening