Skip to main content

Het duurzaamheidsvraagstuk is urgenter dan ooit. Een krachtige verandering is nodig en organisaties kunnen hier een grote rol in spelen.

De groei van de wereldeconomie en industrialisatie hebben ons rijkdom en welvaart gebracht. Maar de wereld staat nu voor een grote uitdaging; als we onze huidige productie en consumptie voortzetten verliezen we onze natuur en biodiversiteit, zal de sociale ongelijkheid toenemen en onze welvaart en gezondheid drastisch afnemen. Het duurzaamheidsvraagstuk is groter en urgenter dan ooit.

De SUSC Visie

De SUSC Visie is samenwerken aan een nieuwe, duurzame economie waar waardecreatie voor alle stakeholders centraal staat.

SUSC staat voor SUStainable Change en helpt organisaties door training en consultancy om een krachtige rol in de transitie te pakken. Zij sluit zich aan bij de groeiende globale beweging van bedrijven die een transitie naar een nieuwe duurzame economie wil versnellen.

De SUSC Kernwaarden

Missiegedreven

SUSC heeft als doelstelling de transitie naar een nieuwe duurzame economie te versnellen en door middel van haar activiteiten een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu. 

Bij haar besluitvorming zal SUSC naast commercieel belang rekening houden met de sociale, economische en juridische gevolgen voor:

  • de klanten en de samenleving;
  • het lokale en globale milieu en;
  • de korte en lange termijn belangen van de onderneming.

SUSC begeleidt klanten om ook maatschappij en milieu op te nemen in doelstelling en besluitvorming. Hierdoor levert ze een actieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDGs).

Toegewijd en betrokken

Toewijding en betrokkenheid vormen kernwaarden voor de SUSC aanpak aangezien ze onmisbaar zijn voor een succesvolle duurzame verandering. 

Toegewijd: Senior Management heeft een innerlijke overtuiging én heeft zich verbonden aan het doel tot verduurzamen; ze is toegewijd, ze inspireert en neemt een voorbeeldrol.

Betrokken: Medewerkers voelen zich betrokken en gesteund door het management. Ze werken samen aan het doel en nemen hun verantwoordelijkheid.

Zo wordt er samen gebouwd aan een impactvolle, waardegedreven organisatie.

Resultaatgericht

SUSC werkt pragmatisch en resultaatgericht. De trainingsmodules en adviestrajecten zijn overzichtelijk, transparant en dragen bij aan zowel bewustwording als concrete acties. Met als uitgangspunt: elk probleem is oplosbaar!

Rapportages en actieplannen in adviestrajecten zijn kort en bondig en worden waar mogelijk al samengesteld met een interne projectmanager, zodat actieve opvolging eenvoudig wordt en voortgang kan worden gewaarborgd.

De SUSC waarden zijn geïnspireerd door B Corp

B Corp is een internationale certificering voor bedrijven die hun diensten of producten inzetten voor een betere wereld. B Corp gecertificeerde bedrijven streven de hoogste standaarden na op het gebied van maatschappelijke en duurzame prestaties om winst en maatschappelijk belang te balanceren en zo te bouwen aan een meer inclusieve en duurzame economie. 

SUSC heeft bij het groeien van ons bedrijf zelf de ambitie om de B Corp-status te behalen. Ons doel is door middel van onze bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu te hebben. Bij onze besluitvorming proberen we onze impact te vergroten en altijd houden rekening met de sociale, ecologische en economische gevolgen van onze activiteiten. Dit sluit aan bij de B Corp richtlijnen.

SUSC Dienstverlening