Skip to main content

Financieren en investeren in circulair vastgoed

‘Grip krijgen op toekomstbestendige bouw; hoe herken je wat echt duurzaam en gezond bouwen is.’ Chantal van Schaik

‘Na dit programma heb je specifieke kennis en handvatten om het verschil te maken in de financiering van circulair bouwen.’ Anne Wagenmans

 

Het versnellen van circulair bouwen, de financiële sector als catalisator.

Jarenlang is in Nederland hard gewerkt aan de verduurzaming van onze energievoorziening en gebruik in bijvoorbeeld kantoren. Inmiddels is er ook een andere knop met impact om aan te draaien: circulair bouwmateriaal. Tijd om de verduurzaming en transformatiekracht te richten op succesvolle implementatie van circulaire kennis in beleid en in de vastgoedportefeuille. Om succesvol te blijven als bedrijf is het nodig om snel te schakelen en misschien zelfs we wet en regelgeving voor te zijn, in te spelen op schaarste aan grondstoffen, veranderende klantvragen en de 1,5 graad doelstelling voor klimaat. Een toekomstbestendige strategie en wendbare organisatie is het cruciaal voor een passend business model nu en later.

Banken zijn een cruciale speler in ontwikkeling van toekomstbestendig, circulaire vastgoedportefeuilles. Om deze rol te kunnen vervullen is het nodig om interne en externe bewustwording te stimuleren. Hoe kan de bank investeren, adviseren en financieren op basis van sectorkennis en data van toekomstbestendig ontwerp en materiaalgebruik van vastgoed.

Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille werkt direct door op het belang van de bank en lager risicoprofiel.Kortom, er is een mooie kans voor banken om de duurzame transitie te versnellen. Hoe jij vanuit jouw rol (zoals risicomanager, financierings, duurzaamheid, energiespecialist of accountmanager) hierin de bank verder kan helpen ontwikkelen, is de kern van dit programma. 

Dit programma zal worden opgenomen in de leerportalen van ABN AMRO (MyLearning) en Rabobank (Time2Grow).

Is dit programma relevant voor jou?

 • Wil jij meer basiskennis opdoen op het gebied van “Paris proof” bouwen?
 • Wil je bijdragen aan de transitie naar circulaire financiering?
 • Wil je kunnen beoordelen wat duurzaam en toekomstbestendig vastgoed is?
 • Wil je in staat zijn om circulair vastgoed voor jouw bank invulling te geven?
 • En wil je zo ook bijdragen aan de duurzame ambities en een duurzaam business model voor jouw bank?

Het Sustainable Impact Programma

 • Blended learning
  • Drie trainingsdagen in Circl  Amsterdam Zuid en The Green House Utrecht;
  • Uitwerken van opdracht
  • Contact houden tussen trainingdagen via app.
 • Groepsgrootte: 12 tot 15 personen
 • Nederlands (Engelstalige course op aanvraag)
 • Trainers: Anne Wagenmans, Sandra Nap en diverse gastsprekers.

Doelgroep

Het programma is ontwikkeld voor accountmanagers en specialisten in risk management, financiering en/of duurzaamheid met een specifieke interesse in circulair bouwen.

Deelnemers ontvangen aan het einde het programma een certificaat van deelname.

Dit programma wordt op dit moment alleen in-company aangeboden.

Data

Trainingsdata: 

26, 27 januari & 10 februari 2023

Prijs 3 daags programma: 2.995 Euro excl. btw

Mail info@susc.nl voor meer info.

Het programma is opgebouwd uit drie bouwstenen

Thinking

We werken aan kennisverrijking op het gebied van circulair en biobased bouwen. En de kansen die dit biedt voor de financiële sector. Wat betekent dit voor onze risicoperceptie op de bestaande vastgoedportfolio? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor de klanten van de bank in de bouwsector?  

We reiken je een aantal modellen aan die je kan gebruiken om stakeholders mee te krijgen en een rol te spelen in deze belangrijke transitie.

Values

Naast de kenniskant van circulair bouwen is het persoonlijke perspectief van de deelnemers een  belangrijk element van het programma. We gaan aan de slag met ieders kernwaarden en als deelnemer formuleer je ook een persoonlijke ambitie hoe jij kan en wil bijdragen aan duurzame transformaties.

Je creëert je eigen verhaal over circulair bouwen. Dit persoonlijke verhaal bij verduurzaming blijkt in de praktijk vaak erg waardevol in impactvolle verandering.

Practice

Om duurzame impact te realiseren is het cruciaal dat je de opgedane kennis en inzichten ook kan toepassen in de praktijk. Hoe zorg je dat circulair bouwen een belangrijk onderwerp is op de strategische agenda van je stakeholders? Je krijgt tools en handvatten om in de praktijk met je stakeholders in een gesprek te gaan.

Zo draag je bij aan de toekomstbestendigheid van de bouwsector en versterk je tegelijkertijd de resultaten en impact van jouw bank!

Dag 1

 • Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, EU Green Deal.
 • Kennis m.b.t. klimaattransitie, Paris proof bouwen en circulariteit.
 • Preventieve business case en financieel rendement
 • Circulaire sustainability challenge.
 • Inspirerende gastspreker uit bouwsector.

Dag 2

 • Framework: Integrale beoordeling van lineaire en circulaire risico’s.
 • Jouw rol als partner van de klant.
 • Strategische klantdialoog.
 • Overzicht GAPS in risicomodel & voorstel aanpassingen risicomodel.

Dag 3 (twee weken na dag 1 en 2)

 • Meten en rapporteren
 • Meewegen circulaire metrics in financiering
 • Reflectie op sustainability challenge en het delen van ervaringen in de praktijk
 • Elkaar inspireren en motiveren in versnellen van sustainable impact

About us

Eigenaar Holland Houtland

Sandra Nap

Sandra Nap is directeur Holland Houtland en Circular Hero 2022: Jury: "Met Holland Houtland, biobased bouwen revolutionair op de kaart gezet". Holland Houtland maakt bouwen met hennep, stro, vlas en hout zichtbaar( oa Biobased Bouwen Bedrijvengids), vergroot en verbind vraag en aanbod en ontwikkelt nieuwe financiering en waarderingsmodellen. Sandra heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring in transitie en verandermanagement die ze inzet om daadwerkelijk circulair te bouwen!

Sandra Nap is directeur Holland Houtland en Circular Hero 2022: Jury: "Met Holland Houtland, biobased bouwen revolutionair op de kaart gezet".
Holland Houtland maakt bouwen met hennep, stro, vlas en hout zichtbaar( oa Biobased Bouwen Bedrijvengids), vergroot en verbind vraag en aanbod en ontwikkelt nieuwe financiering en waarderingsmodellen.Sandra heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring in transitie en verandermanagement die ze inzet om daadwerkelijk circulair te bouwen!
Chantal van Schaik
Eigenaar Holland Houtland, trainer van dit programma

Chantal van Schaik

Chantal is mede-oprichter van Holland Houtland. In haar werk focust zij op tools en middelen die helpen om transities vorm te geven. Zij heeft ervaring op het gebied van financiering, risicomanagement, compliance en duurzaamheidsrapportages. Chantal is bedrijfskundige, heeft gewerkt aan allianties in duurzaam transport voor TNT, DHL, IKEA, Heineken, Dow, UPS en anderen. En als directeur van een energiecoöperatie burgers en bedrijven geholpen met verduurzamen van vastgoed. Met Holland Houtland heeft zij de ambitie om de materialentransitie te versnellen in de bouw ten behoeve van de klimaatdoelstellingen binnen het Parijs Akkoord. Klanten van Holland Houtland zijn lokale en provinciale overheden, woningcorporaties, bedrijven en investeerders.

Eigenaar SUSC, trainer van dit programma

Anne Wagenmans

Anne is eigenaar van SUSC, waarmee ze organisaties helpt versnellen in de duurzaamheidstransitie. Ze geeft advies en training/masterclasses bij o.a. ABN AMRO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, BDO en diverse MKB ondernemers.

Anne is bedrijfseconoom en heeft meer dan 18 jaar ervaring bij de internationale organisaties FMO, AEGON en ExxonMobil. In 2018 ze heeft een postgraduate aan de University of Cambridge afgerond, waarna ze als assessor werkzaam was voor de Cambridge sustainability courses. Naast SUSC is Anne bestuurslid van MKB Den Haag.