Skip to main content

Masterclass Sustainability voor Accountants

Schrijf je nu in!Schrijf je nu in!

Een gesprekspartner van je klant; inzicht in kansen en risico's met betrekking tot de duurzame transitie.

Klimaatverandering wordt wereldwijd erkend als het grootste bedrijfsrisico (World Economic Forum, 2020). Daarnaast zijn verduurzaming en innovatiekracht belangrijk voor organisaties om succesvol te blijven in deze snel veranderende wereld.

Accountants zullen aankomende jaren steeds vaker geconfronteerd worden met de invloed van sustainability op financiële processen. Daarnaast worden steeds meer organisaties verplicht te rapporteren onder SFDR en CSRD of worden hierdoor indirect beïnvloed, door veranderende klantvraag.

Accountants willen op deze ontwikkelingen anticiperen en actief meedenken over bijvoorbeeld het integreren van sustainability data in de financiële rapportage. Wat is de Business Case voor sustainability voor organisaties? Wat is een typische Roadmap van organisaties in transitie? En hoe kan ik, als accountant,  daar een effectieve rol kan spelen?

In deze Masterclass Sustainability voor ambitieuze accountants gaan we in op bovenstaande vragen. Na deze Masterclass heb je meer kennis van sustainability, de ontwikkelingen mbt sustainable finance en handvatten voor een succesvol klantgesprek over verduurzaming!

SUSC Masterclass voor Accountants

Format:

 • 1 trainingsdag van 10 tot 18 uur.
 • Locatie: Circl Amsterdam
 • Taal: Nederlands of Engels.
 • Trainers: Anne Wagenmans, Alexander de Bruin

Leerdoelen

Na deze Masterclass:

 • Ben je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de invloed op financiële processen;
 • Ben je op de hoogte van de business case van sustainability en de een typische roadmap van een organisatie in transitie;
 • Ken je de huidige uitdagingen van sustainable finance;
 • Heb je kennis over innovatieve bedrijfsmodellen;
 • Ben je een gesprekspartner over verduurzaming met je klant!

Trainings info & data

Trainingsinformatie:

 • Prijs €645 excl BTW
 • Trainingsdata te bepalen

In-company

Deze Masterclass wordt op dit moment alleen ook in-company aangeboden, waarbij we aansluiten op de context van de organisatie en geformuleerde duurzaamheidsstrategie. Interesse in de SUSC modules binnen jouw organisatie? Neem contact op voor een op maat gemaakte offerte!

De inhoud van de SUSC Masterclass voor accountants

Thinking

Hier gaat het om kennisverrijking. We bespreken we de recente ontwikkelingen binnen het werkveld sustainability. Wat zijn nu drijvende factoren achter deze grote veranderingen, zoals de EU Green Deal. We bekijken hier ook de argumenten voor verduurzaming met behulp van de business case voor sustainability; een analyse van de risico’s en kansen.

Values

Binnen het thema ‘Values’ analyseren we het begrip waarde. Van shareholder naar stakeholder value. Ook activeren we ‘sense of agency‘, het handelingsperspectief.

Practice

Binnen deze dimensie kijken we naar praktische toepassing.  We bespreken de processen voor krachtige implementatie aan de hand van de Sustainability roadmap. Ook ontwikkelen we vaardigheden voor het voeren van een effectief klantgesprek over verduurzaming.

SUSC Dienstverlening