Skip to main content

Sustainable impact in klantrelaties voor Private Bankers

‘Private Bankers kunnen een krachtige partner zijn van hun klanten bij duurzame vermogenskeuzes. Aansluitend op behoefte van de vermogende klant en toekomstige generaties.’ Alexander de Bruin

‘Na dit tweedaags programma kun je verduurzaming concreet toepassen in je klantgesprekken met de vermogende particulier of succesvolle ondernemer/DGA.’ Anne Wagenmans

 

De bank als partner in duurzaam vermogensbeheer van klanten

De duurzame transformaties in de maatschappij worden steeds belangrijker en gaan steeds sneller. Ontwikkeling zoals de schaarste van grondstoffen, stijgende inkoopprijzen voor bijvoorbeeld energie en nieuwe wet- en regelgeving kunnen grote effecten hebben op het succes van een onderneming en het rendement op beleggingen en investeringen. Dit leidt tot andere (latente) klantvragen en klantbehoeften bij vermogende klanten. 

Banken kunnen en willen een belangrijke gesprekspartner zijn voor hun vermogende klanten en hen uitdagen tot het maken van bewuste keuzes. Keuzes gebaseerd op actuele en komende ontwikkelingen en passend bij de vermogensstrategie van de betreffende klant. Welke impact wil de klant maken met zijn of haar vermogen? En wat betekenen de ontwikkelingen in termen van kansen en bedreigingen voor de omvang van het vermogen, nu en in de toekomst?

Jouw klanten worden dus geconfronteerd met een grote diversiteit aan vraagstukken en uiteraard wil jij je klanten zo goed mogelijk helpen in deze turbulente tijd. 

Dit programma is opgenomen in de leerportalen van ABN AMRO (MyLearning) en Rabobank (Time2Grow).

Is dit programma relevant voor jou?

 • Wil je meer kennis opdoen op het gebied van duurzaamheid en weten wat dit voor jouw klanten betekent?
 • Wil je in staat zijn om een waardevol gesprek te voeren over duurzaamheid met de vermogende klant?
 • Wil je een partner zijn voor je klant en hen helpen met duurzame keuzes en een toekomstbestendig vermogen?
 • En wil je zo ook bijdragen aan de duurzame ambities van jouw bank?

De Sustainable Impact course

 • Blended learning
  • Twee trainingsdagen in Circl of andere inspirerende locatie;
  • Een online terugkomsessie van 2 uur (na 4 weken)
 • Groepsgrootte: maximaal 15 personen
 • Nederlands (Engelstalige course op aanvraag)
 • Trainers: Anne Wagenmans & Alexander de Bruin

Doelgroep

 • Het programma is speciaal ontwikkeld voor private bankers, werkzaam bij banken.
 • Door te werken met een groep van deelnemers van verschillende banken ontstaan nieuwe inzichten en extra inspiratie.
 • Deelnemers ontvangen aan het einde het programma een certificaat van deelname.

Data

Trainingsdata:

 • 14 & 15 december 2022

Locatie:

Kosten:

 • € 1.695 excl. btw 

Het programma is opgebouwd uit drie bouwstenen

Thinking

We werken aan kennisverrijking op het gebied van duurzaamheid. Dit doen we op maatschappelijk, sector (bank) niveau en op klantniveau. Wat betekenen de ontwikkelingen voor jouw klanten? Wat zijn de kansen en uitdagingen waar zij mee geconfronteerd worden?

Je krijgt inzicht in hoe duurzame markttransformaties verlopen en welke rollen banken in deze transformaties kunnen spelen. Ook reiken we modellen aan die je kan gebruiken in je klantgesprekken. Zoals de Business Case voor Sustainability. 

Values

Naast de kenniskant van duurzaamheid is het persoonlijke perspectief van de deelnemers een  belangrijk element van het programma. Op een unieke en inspirerende manier gaan we aan de slag met ieders kernwaarden. Als deelnemer formuleer je een persoonlijke ambitie: Hoe  kan en wil je bijdragen aan een toekomstbestendig vermogen van jouw klanten?

Je creëert je eigen verhaal over welke waarde je wilt toevoegen voor je klanten en waarom. Dit persoonlijke verhaal bij verduurzaming blijkt in de praktijk vaak erg waardevol in impactvolle klantgesprekken.

Practice

Om duurzame impact te realiseren is het cruciaal dat je de opgedane kennis en inzichten ook kan toepassen in de praktijk. Je krijgt tools en handvatten om goed voorbereid met je klanten in gesprek te gaan. 

Hoe zorg je dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is in de vermogensstrategie  van je klanten? Zijn klanten zich bewust van de impact van actuele en komende ontwikkelingen op hun vermogen? Hebben zij een visie wat op de impact die ze willen maken? Allemaal vragen en onderwerpen die jij als strategisch gesprekspartner met je klanten kan bespreken.

Dag 1

 • Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, EU Green Deal.
 • Duurzame markttransformaties en de rol van banken hierin.
 • Persoonlijke sustainability journey.
 • Inspirerende gastspreker uit bancaire sector.

Dag 2

 • De Business Case van sustainability; met welke ontwikkelingen moet je als vermogende particulier rekening houden?
 • Strategische duurzame klantdialoog; wat is een effectieve en niet confronterende manier om duurzaamheid bespreekbaar te maken in het klantgesprek.

Terugkomsessie

 • Reflectie en het delen van ervaringen in de praktijk
 • Elkaar inspireren en motiveren in versnellen van sustainable impact.
 • Dit is een online sessie van 2 uur.

About us

Een krachtige combinatie van kennis en praktijkervaring

Alexander de Bruin en Anne Wagenmans hebben samen dit programma ontwikkeld en faciliteren het programma.

Anne geeft reeds een zeer gewaardeerde Masterclass Sustainability. Ze werkt met veel inhoudelijke kenniscomponenten van de University of Cambridge.
Alexander voegt daar zijn kennis over duurzame markttransformaties en meer dan 10 jaar ervaring als relatiemanager bij een grootbank aan toe. En natuurlijk zijn ervaring vanuit Nyenrode. Zo bieden wij een krachtige combinatie van inhoudelijke kennis en praktijkervaring zodat deelnemers direct impact kunnen maken bij hun klanten.

Alexander de bruin
Eigenaar I Will Power, trainer van dit programma

Alexander de Bruin

Alexander is ondernemer en oprichter van I Will Power. In zijn werk focust hij op de duurzame ontwikkeling van mensen, organisaties en ecosystemen. Samen met André Nijhof heeft hij vanuit Nyenrode Business Universiteit twee Impact Programma’s verzorgd voor banken en verzekeraars. Beide programma's hebben geleid tot concrete actieplannen hoe financiële instellingen duurzame transities kunnen versnellen. Alexander heeft meer dan 10 jaar bancaire klantervaring en was initiator van de beweging rondom strategische klantdialogen binnen zijn bank. Hij combineert zijn ervaring met persoonlijke verhalen, kennis over markttransformaties en zijn rol als business coach voor ondernemers en DGAs.

SUSC Anne Wagenmans
Eigenaar SUSC, trainer van dit programma

Anne Wagenmans

Anne is eigenaar van SUSC, waarmee ze organisaties helpt versnellen in de duurzaamheidstransitie. Ze geeft advies en training/masterclasses bij o.a. ABN AMRO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, BDO en diverse MKB ondernemers.

Anne is bedrijfseconoom en heeft meer dan 18 jaar ervaring bij de internationale organisaties FMO, AEGON en ExxonMobil. In 2018 ze heeft een postgraduate aan de University of Cambridge afgerond, waarna ze als assessor werkzaam was voor de Cambridge sustainability courses. Naast SUSC is Anne bestuurslid van MKB Den Haag.